FILMBODEN - ANNONSFORUMET FÖR FILM I SVERIGE!
Annonser totalt: 25637 st. Titlar i databasen: 144635 st.

Villkor för införande av annons på filmboden.se

Nedan följer villkoren för annonsering på filmboden.se, nedan kallad filmboden. Filmboden ägs och drivs av Wahlbeck Media AB, nedan kallad Wahlbeck Media. Annonser som inte följer villkoren kommer att tas bort ur annonsdatabasen.

1. filmbodens annonser är endast till för företag och privatpersoner som har rätt att ingå avtal, enligt Konsumentverkets regler.
2. Det är endast tillåtet att annonsera film, ny som begagnad, samt associerade produkter enligt de kategorier som finns uppräknade på filmboden.
3. Annonsrubriken ska beskriva varan i korthet.*
4. Annonstexten ska beskriva varan i sin helhet.*
5. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser eller internetsidor, då dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen, såvida inte annonsören själv är upphovsman till annonstexten.*
6. Det är inte tillåtet att använda sig av sökord som inte har med den utannonserade varan att göra i annonstexten.
7. Det är endast tillåtet att annonsera på svenska eller engelska.
8. Annonsen ska läggas i den kategori som beskriver varan bäst och kan komma att flyttas av administratör till rätt kategori utan att annonsören meddelas om flytten.
9. Bilden i annonsen ska alltid avse varan som annonseras. Det är inte tillåtet att ta bilder från andra annonser eller andra internetsidor utan medgivande från bildens ägare då dessa bilder kan vara skyddade under upphovsrättslagen.**
10. Eventuella länkar i annonser ska vara relevanta för varan som annonseras. Det är inte tillåtet att länka eller referera till annan annons- eller auktionswebbplats. Det är inte heller tillåtet att länka till Internetsidor där informationen är dold bakom medlemskap eller på annat vis lösenordsskyddad.
11. Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara mer än en gång samtidigt. Den gamla annonsen ska raderas innan den nya annonsen läggs upp. Det är inte heller tillåtet att lägga in annonser med samma vara under flera län eller i mer än en kategori.
12. Det är inte tillåtet att skriva annonstexter eller publicera bilder som kan verka kränkande eller stötande mot folkgrupper, enskilda individer eller offentliga personer.
13. Varor som inte är tillåtna att sälja enligt svensk lag får inte annonseras.
14. Vid annonsering av enstaka filmtitlar ska det framgå tydligt i annonsen om filmtiteln inte har regionskodning 2 med svensk text.
15. I samband med godkännande av annonsvillkoren intygar du att varan som annonseras är din eller att du har fullständiga rättigheter att sälja varan.

* = Vid annonsering av enstaka filmtitlar hämtas information direkt från filmdelta.se vilket medför att detta villkor i dessa fall enbart gäller den frivilliga fritextbeskrivningen av varan.
** = Vid annonsering av enstaka filmtitlar hämtas eventuell bild direkt från filmdelta.se. Bilden överensstämmer inte nödvändigtvis med den utannonserade varan och kan skilja sig mellan typ och utgåva. Detta villkor exkluderas vid annonsering av enstaka filmtitel.

Generella villkor

Ansvar

Som annonsör är du personligen ansvarig för din annons och den utannonserade varan. Annonsören godkänner också att annonsen kan komma att visas även på Wahlbeck Medias AB samarbetspartners hemsidor, enligt samma regler som gäller för annonsen då den visas på filmboden.

Upphovsrätt

Alla rättigheter till annonstext och bilder överlåts till Wahlbeck Media.

Ersättning

Wahlbeck Media ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar. Ingen ersättning utgår vid tekniska fel eller handhavandefel.

Personuppgifter

Om olagligheter förekommer i annonser kommer Wahlbeck Media att informera polisen om detta. Identiteten på en annonsör eller den som svarar på annonsen kan fastställas av Internetleverantören genom att till exempel IP-adressen loggas.

Deklaration av försäljning

Inkomsten från enstaka försäljningar behövs inte tas upp i deklarationen om den totala vinsten är mindre än 50 000 kr. Om du säljer varor regelbundet ska du dock redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om du har tjänat mycket eller lite pengar. Du redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har. Läs mer hos Skatteverket.

Annonser:
REA REA REA
ÖVER 1000 FILMER - 10 KR/ST KLICKA FÖR MER INFORMATION!!!


REA REA REA
Flesta filmer - 25 KR/ST KLICKA FÖR MER INFORMATION!!!